Dirigenten

Janssen

Dirigent van 1882 tot 1890. Van deze dirigent is ons heel weinig bekend. We weten enkel dat hij te Kotem onderwijzer was en dat hij wekelijks naar Kessenich kwam om hier de repetities te leiden.

 

Antoon Gorissen

° 29-3-1867 + 7-7-1932 Dirigent van 1890 tot 1922. In 1890 nam Gorissen de dirigeerstok over. Deze Kessenicher dirigent was erg geliefd bij zijn muzikanten. Hij drong er bij het bestuur en de muzikanten op aan om aan concoursen deel te nemen. Hij wilde immers bewijzen dat de muziek die zijn fanfare bracht ook best buiten Kessenich gehoord mocht worden.

 

Alfred Van den Oostende

Dirigent van 1922 tot 1934. Van den Oostende was een zeer bekwaam muzikant. Hij was beroepsmuzikant bij het elfde linieregiment te Hasselt. Naast de fanfare van Kessenich dirigeerde hij nog de harmonie van Waterschei, de harmonie van Vlijtingen en de fanfare van Bilzen. Bovendien componeerde hij een aantal muziekwerken van verschillende aard. Hij leidde onze fanfare naar prachtige triomfen.

 

Neyens, Knippenberg, Verhaegen, Narinx en Demandt

Tussen 1934 en 1939 kende onze fanfare maar liefst 5 dirigenten. De muzikanten van de Vriendenkring konden echter niet wennen aan de verschillende muzikale opvattingen van deze personen. Geen van hen kon dan ook maar enig succes bereiken. De fanfare kende een zeer slechte periode.

 

René Gorissen

Dirigent van 1939 tot 1940. Na het dieptepunt in 1939 wist René Gorissen de fanfare toch weer opnieuw leven in te blazen. In 1939 kon de Vriendenkring dan ook weer mee opstappen in de Sacramentsprocessie, zij het met slechts 15 muzikanten. Ook na de oorlog was René Gorissen erg actief als redder in nood

 

Pieter Snijkers

° 30-9-1881 + 22-7-1962 Dirigent van 1944 tot 1946. Snijkers was een zeer verdienstelijk fanfarelid. Immers vanaf 1901 was hij reeds actief. Tot aan zijn dood, meer dan 60 jaar lang dus, heeft hij met hart en ziel voor zijn fanfare geleefd. Hij leerde de jonge muzikanten reeds voor de eerste wereldoorlog muziek. Als onderdirigent kon men steeds op hem rekenen om de fanfare te leiden als de dirigent belet was. Onmiddellijk na WO II nam hij dan enige tijd zelf het dirigeerstokje in handen. Toen in 1946 een geschikte dirigent gevonden was, gaf hij de leiding aan deze persoon over en hernam hij zijn functie als onderdirigent.

 

Harry Ramakers

Dirigent van 1946 tot 1982. Van een dirigent die meer dan 35 jaar lang ononderbroken aan het hoofd van een vereniging stond, zou je niet verwachten dat hij zijn muzikale kennis volledig als autodidact verworven heeft. Toen hij op achttienjarige leeftijd het diploma van onderwijzer behaalde, sloot hij in Thorn aan bij de koninklijke harmonie (de buk). Hier kwam hij in contact met beroepsmuzikanten. Zo nu en dan ging hij met zijn vader, die in Hunsel dirigent was, mee naar de repetities. In 1934 dirigeerde hij met Hunsel zijn eerste concert. Bij de koninklijke harmonie in Thorn werd hij onderdirigent. Van 1940 tot 1957 was hij dirigent te Neeritter, van 1948 tot halverwege de jaren 80 in Geistingen en van 1959 tot 1967 in Maaseik. Hij leidde onze vereniging op dertig jaar tijd van de derde afdeling naar de hoogste trap op de muzikale ladder, de superieure afdeling. Na het eeuwfeest in 1982 nam hij eervol ontslag.

 

Laurens Hendrikx

° 22-2-1956 Dirigent van 1982 tot 2007
Laurens nam in muzikaal moeilijke tijden de leiding in handen, maar wist op korte termijn het vertrouwen van zijn muzikanten te winnen.  Als koper-leraar aan de pas gestichte Muziekschool Kinrooi leverde hij een erg belangrijke bijdrage aan de kwantitatieve én kwalitatieve uitbreiding van het orkest. Met Laurens ging de Vriendenkring 10 keer succesvol op concours en klom de vereniging op tot in superieure afdeling. In het feestjaar '125 jaar fanfare' nam de Vriendenkring afscheid van haar dirigent. De 'tourné générale'-bel in ons lokaal was het afscheids-cadeau dat Laurens aan zijn fanfare schonk. "Schol!", directeur!

 

Michael Engelbrecht

° 19-9-1979 Dirigent van 2007 tot 2011

Met Michael Engelbrecht als dirigent had de fanfare alweer een ambitieuze, jonge dirigent gevonden. Michael leverde bijzonder goed werk bij onze vereniging en wilde muzikaal het onderste uit de kan halen. Op korte termijn leverde dat een reeks prima concerten, een derde plaats op het WMC 2009 en een origineel Carnavalsconcert op. Op lange termijn bleken de ambities van dirigent en muzikanten toch vrij ver uit elkaar te liggen. Na het Carnavalsconcert begin 2011 nam Michael dan ook ontslag.

 

Gunther Kerkhofs

° 8-4-1982 Dirigent van 2011 tot 2016

 

Toon Rutten

° 27-12-1988 Dirigent sinds 2017

Toon werd op 27 december 1988 geboren te Kessenich. Hij startte op elfjarige leeftijd met baritonlessen in de plaatstelijke muziekschool en mocht al na een paar maanden zijn eerste orkestervaring opdoen bij de jeugdfanfare De Jefkes. Een jaar later wisselde Toon zijn bariton in voor een besbas. Na het humaniora studeerde Toon in 2010 af als Master in de Duitse en Franse Taal- & Letterkunde en in 2015 als Master bastuba aan het concservatorium van Antwerpen. Hij studeert momenteel HaFaBra-directie aan het Lemmensinstituut in Leuven bij Ivan Meylemans en Jan Van der Roost.

Van 2015 tot juni 2017 stond Jeugdfanfare De Jefkes onder de leiding van Toon. Sinds januari 2017 staat hij voor de fanfare van Kessenich. Verder dirigeert hij ook de Koninklijke Stockheimer Harmonie St. Elisabeth Stokkem (sinds 2013) en Fanfare St.Martinus Dilsen (sinds 2015) en is hij nog als spelend musicus actief in Fanfare Kempenbloei Achel en Brass Band Willebroek. Sinds 2013 is Toon ook actief als beroepsmuzikant bij de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen.