Voorzitters

Martin Spoormakers

° 2-7-1867 + 30-7-1950 Voorzitter vanaf de stichting tot 1910. Hoe men bij de stichting is gekomen tot de eerste voorzitter is niet met zekerheid geweten. Doch men mag aannemen dat Spoormakers een grote inbreng heeft gehad bij de oprichting. Hij stelde immers een lokaal ter beschikking van de nieuwe fanfare. Dit is hoogst waarschijnlijk een van de redenen waarom hij gedurende 28 jaar als voorzitter fungeerde.

 

Sylvester Bouveroux

° 16-1-1863 + 21-4-1935 Voorzitter van 1910 tot 1930. Iedereen die hem gekend heeft weet te vertellen dat Bouveroux een man van groot aanzien was. Van beroep onderwijzer was hij de geschikte persoon om het voorzitterschap van de fanfare op zich te nemen. Achteraf zal blijken dat hij inderdaad een goede voorzitter was, die uitermate trots was op zijn vereniging. Zo meldde hij in de school altijd de goede uitslagen van de fanfare en de solisten aan zijn leerlingen. Het was een voorzitter die goed begreep dat de muzikanten, om tot grote prestaties te komen een extra stimulans, in de vorm van aandacht en aanmoedigingen vanuit het bestuur nodig hadden.

 

Karel Hawinkel

° 26-5-1898 + 1-3-1972 Voorzitter van 1930 tot 1936. Nadat Bouveroux inmiddels uit Kessenich vertrokken was, had men bij de fanfare begrepen dat men het voorzitterschap best kon toevertrouwen aan een onderwijzer. Hawinkel nam de taak op zich. Het was onder zijn voorzitterschap dat de fanfare mooie successen boekte. Familiale omstandigheden dwongen hem afstand te doen van zijn vereniging.

 

Pieter Rutten

° 8-2-1875 + 22-4-1950 Voorzitter van 1936 tot begin WO II. Na het ontslag van Hawinkel, volgde Rutten hem op als voorzitter. De politieke spanningen en economische moeilijkheden van die tijd drongen ook door in de fanfare. Rutten wist toch de fanfare in stand te houden tot aan het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.

 

Gerard Linssen

° 27-11-1886 +26-10-1969 Voorzitter van 1944 tot 1965, erevoorzitter van 1965 tot 1969. Bij de hernieuwde start na de Tweede Wereldoorlog, werd meteen uitgekeken naar een dynamische kracht die de post van voorzitter kon waarnemen, die gevonden werd in de persoon van Gerard Linssen. Hij bezat de mogelijkheden om de fanfare, die door de oorlog zwaar geleden had, opnieuw tot bloei te brengen. Onder zijn voorzitterschap bouwde de fanfare een eigen zaal. Op muzikaal gebied wist de voorzitter de dirigent en de leden te stimuleren tot het behalen van grote successen.

 

Mathieu Gielen

° 21-3-1920 + 18-1-1996 Waarnemend voorzitter van 1965 tot 1969. Na het ontslag van Linssen was er niet dadelijk een geschikte kandidaat bereid het voorzitterschap over te nemen. Ondervoorzitter Gielen nam deze functie dan voor enkele jaren aan als waarnemend voorzitter. Hij was toen al bijna 30jaar ononderbroken ondervoorzitter van de Vriendenkring. Altijd stond hij klaar met goede raad en in noodgevallen was hij steeds bereid de fanfare ook financieel verder te helpen. Ook bij de bouw van het nieuwe repetitielokaal in 1981 speelde hij een zeer belangrijke rol.

 

Antoine Lamberigts

° 24-6-1926 Voorzitter van 1969 tot 1977. In 1969 werd Lamberigts bereid gevonden het voorzitterschap op te nemen. Achteraf bleek dit een dankbare taak te zijn. Met een vereniging vol talent en tal van muzikale mogelijkheden kon Lamberigts immers naam en faam verwerven met zijn fanfare. Ongetwijfeld mag de periode gedurende het voorzitterschap van Lamberigts bestempeld worden als één van de meest succesvolle perioden in het bestaan van onze fanfare. Door te drukke beroepsbezigheden moest hij in 1977 zijn ontslag als voorzitter aanbieden.

 

Jo Naus

° 1-10-1947 Voorzitter van 1977 tot 1983 en van 1994 tot 1995. Vanaf het begin van het voorzitterschap van Naus, de jongste voorzitter die onze fanfare ooit kende, kondigde zich een moeilijke periode aan voor de vereniging. Hiervan waren meerdere redenen de oorzaak. Het muzikale peil stond op een zo hoog niveau, dat het moeilijk houdbaar bleek voor een langere periode. De spanning die deze ontwikkeling met zich meebracht was voor meerdere leden te veel. Tevergeefs zocht voorzitter Naus naar de stabilisering van zijn vereniging. Een tweede oorzaak van de vele moeilijkheden was het verval en het einde van de huurovereenkomst van de groene zaal. Gedurende meerdere jaren zocht de voorzitter naar alle mogelijke oplossingen om de fanfare een nieuw onderdak te verschaffen. Een grote verdienste gaat naar hem uit bij de ingebruikname van het nieuwe repetitielokaal op 4 december 1981. Voorzitter Naus en zijn opvolger, konden de vereniging opnieuw gezond maken op gebied van vriendschap en muzikaliteit. In 1993 werd Jo Naus opnieuw tot voorzitter verkozen. Met hem werd de fanfare Limburgs Kampioen in 1995. Helaas moest hij in november 1995 voortijdig de fakkel doorgeven wegens familiale omstandigheden.

 

Theo Henkens

° 22-10-1950 Voorzitter van juli 1983 tot 1993. Theo was een erg gedreven voorzitter. De fanfare ging bij hem zo goed als altijd voor. In de jaren tachtig werd de Vriendenkring onder zijn voorzitterschap opnieuw een bloeiende vereniging. In die tijd behaalde men de Provinciale (1988) en de Nationale (1989) Kampioenstitel. In 1993 zag hij zijn grote droom werkelijkheid worden toen de fanfare deelnam aan het Wereldmuziekconcours te Kerkrade. Ook na zijn voorzitterschap blijft Theo, als muzikant en bestuurslid, steeds wijzen op het muzikale, dat moet primeren boven allerlei organisatorische beslommeringen.

 

Karel Haeldermans

° 23-10-1937 Voorzitter van januari 1996 tot eind 2003. Na zijn 8 jaar als voorzitter, kan Karel terug kijken op een heel belangrijke periode uit de geschiedenis van de fanfare. Het orkest bereikte na 30 jaar opnieuw de kampioenstitel in de superieure afdeling, en werd bovendien ook nog laureaat in de 2de divisie van het WMC. Bovendien slaagde Karel er in om de zaal flink uit te breiden en te voorzien van een nieuw buffet. Helaas had hij ook af te rekenen met enkele interne problemen binnen het bestuur en de vereniging. Maar laten we vooral terugblikken op de mooie dingen: Karel was een fantastische voorzitter, met een gigantische inzet en een geweldige praktische kennis. Bovendien was, en is, Karel een heel goede muzikant, die er bovendien niet mee in zat om na 50 jaar de 1ste bugel in te ruilen voor een derde partij, om zo de jongeren de kans te geven al hun mogelijkheden te benutten.

 

Chris Haeldermans

° 7-5-1941. Voorzitter vanaf januari 2004 tot juli 2005. Ondanks zijn korte carrière als voorzitter, was Chris zeker  verdienstelijk. Hij streefde vooral naar een organisatorische perfectie, en had ook steeds veel oog voor het imago van de fanfare en de contacten met de buitenwereld. Chris stond mee aan de wieg van de regionale muziekbond Vlamo-Noord-Oost, en is daar tot op de dag van vandaag secretaris van. Bovendien nam hij onlangs een mandaat op als lid van de Raad van Bestuur van Vlamo Nationaal en werd hij secretaris van Vlamo Limburg. Chris verkoos in juli 2005 zelf om niet langer als voorzitter van de fanfare te functioneren.

 

Maarten Rutten

° 2-10-1975. Voorzitter vanaf oktober 2005 tot 2012

Na Chris Haeldermans kwam er opnieuw een erg jonge voorzitter als leider van onze vereniging. Qua stijl leek Maarten wellicht nog het meeste op Karel Haeldermans: een erg harde werker - meestal van begin tot einde op elke activiteit aanwezig - met heel veel praktische kennis en een snelle oplossing voor elk denkbaar technisch probleem. Maarten stond ook mee aan de wieg van de Fanfare Play-in en is tot op vandaag onmisbaar in de technische commissie van dat evenement. Na zijn verhuis naar Bilzen en de geboorte van zijn twee dochtertjes was Maarten blij om in 2012 opnieuw een stapje terug te kunnen zetten en weer vice-voorzitter te worden.

 

Wim Rutten

°8-5-1959. Voorzitter vanaf juni 2012 tot september 2020

 

Marc Hermans

...